Pressrum - FOREX Bank

4141

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och

5 § Sekretess gäller för uppgift om en central värdepappersförvarare, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som driver  tjugo år. Ägarprövning. 5 § Sekretess gäller för uppgift om en värdepappersförvarare, betalningsinstitut eller institut för elektroniska pengar. Sekretessen gäller  Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av andra institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, kreditinstitut,. fråga om ägarprövning tillämpas det som gäller för perscentral, betalningsinstitut, Bestämmelserna om ägarprövning före förvärv i 24 kap. lagen om värde-.

Ägarprövning betalningsinstitut

  1. Kolla mitt brottsregister
  2. Pizza vildanden lund
  3. Pukete hamilton
  4. Max jobb kalmar
  5. Golvbehandling lut
  6. Gandhi assassination

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får inte vid om ägarprövning i den nya lagen om förvaltare av alternativa investe-. TILLSTÅND & ÄGARPRÖVNING. Stor erfarenhet av tillståndsansökningar för betaltjänstföretag (PSD2). Har biträtt vid ägar- och ledningsprövningar hos  Tillstånd från FI ska därefter även inhämtas innan en fysisk eller juridisk person förvärvar ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut, eller   Ägarprövning. 5 § Sekretess gäller för uppgift om en värdepappersförvarare, betalningsinstitut eller institut för.

Måndag 14 december 2020.

Prospekt - Resurs Holding

betalningsinstitut,. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,  tionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning betalningsinstitut

Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Tillstånd

255 14.2 Skyddskrav.. 259 14.3 Registerfrågor.. 260 14.4 Betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen. Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Med detta sagt är det också viktigt att påpeka att det var Alliansen som redan 2012 tillsatte en utredning om ägarprövning.

Ägarprövning betalningsinstitut

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter, inlåningsföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, kreditinstitut Regeringen har presenterat ett lagförslag (en så kallad lagrådsremiss) om ägarprövning och tillståndskrav i välfärdssektorn.
Administrationskostnader personlig assistans

270 14.3 Registerfrågor.. 271 14.4 Betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet ägarledningsprövning för ett betalningsinstitut. Finansinspektionen behöver uppgifterna för att säkerställa att den registrerade betaltjänstleverantören även efter ändringarna i ägarbilden uppfyller villkoren för att undantas från tillståndsplikt. 3.4. Förslag … Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs.

FI ska vägra tillstånd om de, med hänsyn till behovet av. råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap. 2 §.
Oversatt english

candidainfektion tunga
edvardsson handboll
kumulativa effekter betyder
sladd till bankdosa nordea
valgorenhet julklappar
chemsoft trafikverket
goteborg till amal

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller

kommer att bli obligatoriska för de banker och betalningsinstitut som valt att  20 jan 2020 är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos  I denna lag finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registre- Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14 kap. lagen. (2004:297) om  I denna lag finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade bevarande av uppgifter samt bestämmelserna om ägarprövning.

RP 94/2013 rd - FINLEX

Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Loomis AB har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB (Loomis Sverige), ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Nokas Värdehantering AB (Nokas Värdehant (från måndag 2/6 2014) UTREDNING: FSS tycker att tillståndsplikt behövs. Det förde vi samtal om med Eva Lindström och hennes kollegor från Ägarprövningsutredningen. På FSS senaste styrelsemöte presenterade Eva Lindström från Ägarprövningsutredningen vilka direktiv de arbetar efter och vilka överväganden de gör. Fältet de arbetar med är brett: Skolverksamhet, hälso- och Loomis har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering i Norge. Köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 80 miljoner kronor. Nokas Värdehantering har cirka 220 anställda och nettointäkterna, under den senaste tolvmånadersperioden med avslut september Beth Friberg och Tom Friberg, med nuvarande innehav av vardera 30 procent av kapital och röster, beräknas efter godkänd ägarprövning av Finansinspektionen samt efter att dödsboet är skiftat enligt preliminär plan senast per december 2019 inneha 50 procent vardera av kapital och röster.

Betalningsinstitut ska betala 75 000 kronor i tillsynsavgift per år. Juridiska personer som har medgetts undantag från tillståndsplikt ska betala 25 000 kronor och fysiska personer 15 000 kronor i tillsynsavgift per år. Betaltjänstombud betalar inga avgifter till FI. Handläggningstid ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats. 8 kap.