491

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer som inte anställs När anställnings-beslutet har vunnit laga kraft De anställdas blanketter ska bevaras Uppgifter om kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll När de inte behövs för verksamheten Handlingar rörande sekretess och behörigheter anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation. Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Bilprovningen trelleborg
  2. The grand hotel

Särskild Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning Särskild personutredning För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras. I samband med registerkontrollen lämnas även information kring familjesituation och information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av För en person som ska ha en befattning inplacerad i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen därutöver av en registerkontroll, och för personer som ska ha en befattning inplacering i säkerhetsklass 1 och 2 även av en särskild personutredning. Både registerkontroll och särskild personutredning genomför Säkerhetspolisen.

Alla dokument förutom bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas elektroniskt till: SUA@ellevio.se 4. Bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas per post med originalunderskrift till: Ellevio AB Säkerhetsprövning Box 24207 i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

Särskild Aktiebolag AB i samband med att jag söker anställning, eller utför arbete för OKG Aktiebolag, i tjänst som omfattas av: Kryssa i lämplig ruta: §14 Till skydd mot terrorism Säkerhetsklass 3 Säkerhetsklass 2 . Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

28 sep 2010 1. Exploateringsnämnden placerar de anställningar, som redovisas i bilagda lista , i säkerhetsklass 3 enligt säkerhetsskyddslagen. 2. 4 sep 2019 säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med. 3 dec 1996 Riksdagen har med giltighet från och med den 1 juli 1996 beslutat om Säker- 2 . Säkerhetsskyddet skall förebyggas genom: • Informationssäkerhet, kerhetsprövning, registerkontroll och inplacering i säkerhetsklasser, v 7 okt 2014 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den 34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall  10 nov 2008 säkerhetsklass 1 eller 2 görs dessutom en särsklid personutredning.
Margot de taxco

För säkerhetsklass 2 gäller följande Du skriver ut registerkontrollblanketten och Bilaga – Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skicka in den med post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. För säkerhetsklass 3 kan du skicka med e-post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer som inte anställs När anställnings-beslutet har vunnit laga kraft De anställdas blanketter ska bevaras Uppgifter om kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll När de inte behövs för verksamheten Handlingar rörande sekretess och behörigheter 11 § I andra fall än de som anges i 8-10 §§ beslutar de myndigheter som anges i 7 kap.

86 8.3.5 Beslut om placering i säkerhetsklass ..
Johanna wiberg furulund

matte 1 c
rap bra
skillnad mellan objektivism och realism
abdul rashid dostum
sobona

Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning Särskild personutredning För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras. I samband med registerkontrollen lämnas även information kring familjesituation och information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av För en person som ska ha en befattning inplacerad i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen därutöver av en registerkontroll, och för personer som ska ha en befattning inplacering i säkerhetsklass 1 och 2 även av en särskild personutredning. Både registerkontroll och särskild personutredning genomför Säkerhetspolisen.

För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna för-valtningsdomstolar och Arbets- 1–3 §§, 2 kap.

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga.